Sedan lång tid tillbaka har jag ritat villor och fritidshus. Jag har också under många år arbetat med stadsplanering i flera kommuner i Stockholms län. När jag slutade min anställning som planchef i Danderyds kommun började jag arbeta med egen verksamhet. Mina uppdrag gäller oftast bygglovritningar för villor och fritidshus men också uppdrag att som konsult hjälpa kommuner eller markägare att göra detaljplaner. Även ombyggnad av lägenheter i Stockholm har jag projekterat.

En stor fördel i min verksamhet är att jag har erfarenhet av hur man ska tolka detaljplaner och hur kommuner hanterar bygglovfrågor. Att ta reda på gällande planer för den fastighet jag har uppdrag att förändra är en självklarhet för mig. Utan sådan kunskap kan projekteringen vara förgäves.

Så här brukar det gå till när jag får ett uppdrag:

  • Uppdragsgivaren ringer och ber om mina tjänster och jag talar om vad de kan göra för att förbereda vårt första möte. Oftast ber jag dem att skaffa fram en tomtkarta och/eller ritningar på befintligt hus.
  • Vi träffas på platsen för bygget, de berättar vad de önskar och jag tar ett antal foton.
  • Jag tar kontakt med den kommun där fastigheten ligger och hör efter om fastigheten ligger inom planlagt område eller om det finns några andra speciella regler att ta hänsyn till.
  • När alla förutsättningar är klara börjar jag skissa, ibland på flera alternativa lösningar.
  • Vi träffas igen och diskuterar och så småningom mognar den slutliga lösningen fram. Då ritar jag upp en bygglovhandling, ofta med hjälp av CAD.

Skicka en förfrågan så hör jag av mig. Min mailadress är gunilla@wastlund.com och telefonnumret 0708 85 81 31