Lägenhet i Stockholm med omöjlig planlösning

Ritning av lägenheten från början.

En stor lägenhet på Östermalm i ett bra läge var svårsåld, troligen för att planlösningen var opraktisk. Köket låg i den ena delen medan sällskapsrummen låg i den andra. Det fanns bara ett duschrum.

Med utgångspunkt från familjens önskemål gjorde jag en total omdisponering. Idén var att lägga köket centralt och få sällskapsrummen i nära samband med det och sovrummen uppdelade i en barndel och en vuxendel. Av ritningen ovan framgår hur lägenheten såg ut från början och av ritningen nedan hur den blev efter ombyggnad.

I mitt uppdrag ingick att söka de tillstånd som krävs från stadsbyggnadskontoret eftersom mitt förslag innebar ändringar i den bärande konstruktionen. Jag föreslog nya dörrar i vissa bärande väggar för att få bättre samband mellan rummen och dörröppningar nära fasaden med ljusinsläpp från fönster. Resultatet har blivit att det gamla köket är ombyggt till ett barnsovrum intill två befintliga sovrum och ett badrum. Sällskapsavdelningen ligger med alla rum i fil som avslutas med det centralt placerade köket. En salong fick offras för badrum och dressingroom och ett galleri som leder in till föräldraavdelningen. En svår uppgift var att leda avloppet från badrummet till befintliga stammar men det lyckades. Lägenheten har nu blivit funktionell för en modern barnfamilj. Nedan visas hur den nya planlösningen blev och hur man nu upplever rummen i fil.

   

 

 

 

 

 

 

Och här är bilder från det nya köket och badrummet