Många detaljplaner under årens lopp

Under 13 år som planchef i Danderyds kommun har jag ansvarat för flera hundra detaljplaner. Efter tiden som anställd i kommunen har jag som konsult även arbetat med detaljplaner i Lidingö och Vaxholm. Ett utdrag ur en detaljplan med bostäder, golfändamål och kontor visas nedan.