Byggnader vid Altorps kapell, Djursholm

Det är ett hedersamt uppdrag att få rita byggnader i anslutning till Altorps Kapell på Djursholms begravningsplats. Begravningsplatsen invigdes 1897 och kapellet, som ritades av arkitekten Hans Israel Wahlman, stod klart 1938. Det som behöver kompletteras idag är en bisättningsbyggnad, nya personallokaler och nya förråd för trädgårdsmaskiner. Jag fick uppdraget att rita dessa byggnader för ett par år sedan och nu, våren 2024, är bygget i full gång. Byggnadsarean är drygt 650 kvm.

I denna kulturhistoriskt värdefulla miljö krävs omtanke både om kyrkogårdens karaktär av skogskyrkogård och respekten för det vackra kapellet.

Bisättningsbyggnaden ska få fasadmaterial av tegel som så långt det är möjligt ska likna kapellets fasad. Träd som måste fällas kommer att ersättas med nya träd för att behålla skogskaraktären. Till 1 november, alla helgons dag, beräknas bygget stå klart.

——————————————————————-

Nya carportar och miljöhus

I ett område med 28 bostadsrätter fanns bara 12 carportar. Bostadsrättsföreningen gav mig i uppdrag att rita 28 nya carportar så att alla bostadsrättsinnehavare fick var sin. Dessutom ritade jag två miljöhus anpassade till bostadshusen. De placerades som grindstugor. Nedan visas två foton – ett hur det såg ut innan och ett hur det blev.

——————————————————————-

En liten krog i Stockholms skärgård

På en ö i Stockholms skärgård fanns en liten bod som komplement till en livsmedelsbutik. Där såldes läsk och öl och man hanterade returglas. Behovet av att kunna erbjuda kunder en enkel krog och samtidigt en plats där man kunde vänta på Vaxholmsbåten växte fram. Den lilla boden blev utgångspunkten för en byggnad som nu har plats för ett 30-tal gäster alldeles intill havet. Vid vackert väder kan många fler matgäster serveras på det stora utegolvet.