Lokaliseringsutredning om förskolor och skolor i Danderyds kommun

Under 2007 och 2008 fick jag i uppdrag av Danderyds kommun att undersöka möjligheterna att bygga ut befintliga förskolor och skolor eller hitta nya lägen för nya förskolor och skolor. Barnantalet i kommunen hade ökat kraftigt och man såg att ökningen skulle fortsätta flera år framöver. Ett 50-tal befintliga skolor och förskolor undersöktes och ungefär lika många nya tänkbara platser. Utredningen resulterade i fyra rapporter, en för varje kommundel.