Ett hus byggt 2011 i Stockholms yttre havsband

Huset ligger på en ö långt ut på en udde där man har utsikt åt alla håll. Ett gammalt fritidshus i dåligt skick låg på denna plats och efter om-och tillbyggnad blev det i princip ett nytt hus. Huset har en sovrumsdel till vänster och en vardagsrumsdel med öppet kök till höger. Här visar jag fasaden mot öster med en morgonuteplats till höger på bilden. När det blåser är mellanrummet en tillgång både på morgon och kväll. Fasadmaterial är trä och sten som anknyter till naturen.

Husets form har anpassats till berget. Här nedanför visas fasaden mot väster. En skyddad kvällsuteplats ligger i anslutning till mellanrummet. Glasväggarna kan skjutas bort och mellanrummet kan bli en del av uteplatsen.

Stockholms södra skärgård

Ett nytt fritidshus som jag ritade 2001. Fasad av trä, tak av zinkplåt. En ”länk” i glas mellan huvudbyggnaden och gästavdelningen innebär att uteplatsen på insidan, skyddad mot blåst, även får utsikt över havet.

Här ett flygfoto av huset

 

Stockholms mellanskärgård

På en liten ö fanns ett hus i dålig kondition. Jag ritade ett hus 2004 med en” glaslänk” mellan husets sällskapsdel och sovavdelning. Där har man matplats med havsutsikt åt två håll och skyddade uteplatser åt både öster och väster.

Sommarhus i Skåne – vårt eget

1997 byggde vi ett hus i Nordvästra Skåne centralt i en liten fiskeby på en avstyckad tomt från en f.d. bilverkstad. På tomten stod 6 fallfärdiga garage och det fanns inte någon växtlighet att bevara. Tomten, som bara är på 530 kvm, ligger i ett gathörn med lite störande trafik. Stadsplanen har en generös byggrätt och huvudbyggnaden kunde läggas nära gatan vilket var en stor fördel när man vill skapa en skyddad gård. Vi placerade huvudbyggnaden mot den mest trafikerade gatan och omgärdade den lilla gården med mindre byggnader, en ateljé och två gäststugor. Med tanke på den omgivande äldre bebyggelsen, som är så typisk för denna by, ritade jag ett hus i samma stil. Jag anpassar hellre än sticker ut. Inspirerade av Monet´s trädgård byggde vi en damm och ingången till trädgården och huset går över en liten bro. Dispositionen framgår av skissen nedan.

Här följer några bilder av byggnaderna och trädgården.

Gäststugorna till vänster, ateljén i fonden och huvudbyggnaden till höger på bilden. Entré på bron över dammen.

Gäststugorna som är 16 kvm vardera innehåller sovrum och duschrum och är mycket populära bland våra gäster.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateljén  har utomhus en pergola med vitt blåregn och inomhus finns det plats för fest, barnbarnslek eller att jobba med keramik. I skåpen finns alla tillbehör. Vinrankan i taket kommer upp genom ett hål i golvet i fonden och har sina rötter utanför huset.

 

 

 

 

 

 

Dammen, även om den är liten i förhållande till Monet´s, så är den en stor tillgång inte minst för barnbarn och fåglar. Här jagas guldfiskarna. Dammens början lurar många eftersom den ser ut att komma genom muren mot gatan men det är förstås en spegel.

Här visas huset en ovanlig dag med snö i Skåne.