Ett hus i Djursholm – taklyft

Detta 50-talshus på en fantastisk tomt med fin utsikt över vattnet hade ett par ganska stora brister. Entrén var trång och källartrappan började endast någon meter innanför dörren. Det var risk för att man kunde ramla ner. Vindsvåningen var svår att utnyttja med mycket låg takhöjd. Genom att bygga till entrén med ca 1,5 meter och även höja taket 1,5 meter upplevdes huset som helt nytt och det blev mycket mer funktionellt vilket framgår av bilderna nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden till vänster visar hur huset såg ut före ombyggnaden. Byggt på 1950-talet med trång entré och svårutnyttjad takvåning. Till höger visas hur det blev efter tillbyggd entré, taklyft på 1,5 meter och ny fasadputs:

 

Ett hus till i Djursholm med taklyft

 

Utefter en väg i Djursholm har jag under senare år fått i uppdrag av flera fastighetsägare att göra bygglovsritningar för om- och tillbyggnader. Detaljplanen för området hade ändrats 1995 och efter ändringen kunde husen byggas i två våningar vilket inte gick tidigare. Lustigt nog var det jag som ansvarade för planändringen då jag tidigare var planchef i Danderyds kommun. Det blev en bra erfarenhet att tillämpa planens bestämmelser.

Under våren 2017 blev det första huset klart. Förändringen blev stor när den lilla stugan med träpanel från 1940-talet ändrade utseende totalt och blev en fin villa  med putsad fasad. Tillskottet på övervåningen blev fyra sovrum och ett stort badrum. Nedanstående två foton visar fasaden från gårdssidan före och efter påbyggnaden medan de två fotona längre ner visar fasaden från vägen. Påbyggnaden har gjorts på det ursprungliga huset medan tillbyggnaderna från 1900-talets senare del har ändrats marginellt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden till vänster visar hur huset såg ut när vi började 2016. Bilden till höger visar resultatet av påbyggnaden 2017. Båda bilderna är tagna från gårdssidan.

 

Fasaden mot vägen ändrades ganska radikalt både genom påbyggnaden och genom att den tidigare tillbyggnaden av bottenvåningen fick en ny takform. Bilden till vänster visar huset före påbyggnaden. Bilden till höger visar resultatet med den påbyggda övervåningen och tillbyggnadens ändrade tak.  Det stora perspektivfönstret byttes till ett klassiskt treluftsfönster.

Ännu ett hus i Djursholm med taklyft

Eftersom detaljplanen tillät påbyggnader var det flera fastighetsägare utefter samma väg i Djursholm som ville utöka sina små villor med en bra övervåning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgångsläget var den lilla stugan till vänster som hade kök, vardagsrum, tre sovrum och ett litet badrum. Efter ombyggnaden som bilden till höger visar utökades umgängesytorna på bottenvåningen genom att väggar togs bort till två av sovrummen. I den nya övervåningen skapades tre sovrum ett badrum och en  stor ljus hall.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasaden mot vägen dominerades av det utbyggda källarförrådet och det kompakta räcket på altanen. Förrådet fyllde sin funktion så det var inte önskvärt att ta bort det. Räcket byttes ut till ett lätt smidesräcke, påbyggnaden gjorde huset resligare och källarförrådet kommer att kläs med växtlighet.

En total förvandling

En fin tomt och ett ganska fint hus i Djursholm byggt på 1980-talet behövde förnyas. Planlösningen var inte riktigt funktionell. En välkomnande huvudentré  och ett bättre samband mellan kök och umgängesytor var några viktiga saker som fanns på önskelistan. Byggrätten medgav att byggnaden kunde byggas till och även få en rymligare vindsvåning. Huset breddades, köket flyttades, en nya entré mot vägen skapades i ett tidigare bibliotek och taket höjdes. Med takhöjningen och en annan takform kunde  bra tillkommande utrymmen skapas på vinden. Huset fick ett helt annat utseende och blev bättre anpassat till de äldre husen i området. Förändringen blev total. Bilderna till vänster visar byggnaden före och bilderna till höger efter om- och tillbyggnaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett typhus i Djursholm förändras

Ett typhus byggdes 1968 i centrala Djursholm. I kommunens arkiv fanns när jag fick uppdraget ett fåtal ritningar varav några var bakvända. Med lite detektivarbete och jämförelse med ett av mina andra projekt från samma företag och några foton kunde det befintliga huset ritas upp innan själva projekteringen startade.

Byggnaden var i dålig kondition och planlösningen passade inte de nya ägarna. Med tanke på att byggnaden ligger i ett av kommunens bevarandeområden, mitt emot en villa klassat som riksintresse, var det viktigt att både skapa en bra planlösning och att ge byggnaden en fin fasad. Nedan visas byggnaden så som den såg ut när projektet började 2018 och hur den ser ut idag.

                 

 

Ett hus i Vallentuna – tillbyggnad

Ett gammalt hus i Vallentuna i en vacker trakt behövde ett nytt kök med rejäl matplats. Tillbyggnaden placerades någon halvmeter ner i förhållande till det gamla huset och sammanfogades med en glaslänk. På så sätt anpassades tillbyggnaden till terrängen och inverkan på det gamla huset blev minimal.

Med mycket glas blev känslan i det nya köket som att vara mitt i naturen.

Ett hus på Lidingö – både ombyggnad och taklyft

Ett hus på Lidingö i en våning med sutterängvåning  behövde en rejäl förändring. Tomten var fantastisk och utsikten över Värtan strålande. Fasaden var klädd med mexisten som var populärt på 1970-talet. Byggrätten enligt planen medgav en påbyggnad till två våningar viket förändrade byggnaden totalt. Efter om- och påbyggnaden kan man nästan inte förstå att det är samma hus. Entrévåningen innehåller nu kök och sociala utrymmen och den övre våningen sovrum. Alla rum har fantastisk utsikt över vattnet.

Så här såg huset ut före påbyggnaden från trädgårdssidan                 …och så här från entrésidan

 

 

 

 

 

 

Samma hus som ovan efter påbyggnaden men det är bara suterrängdelen som kan kännas igen.

På den här platsen gällde det att ta vara på den fina utsikten över Värtan och resultatet blev fantastiskt. Det är samma hänförande utsikt från alla plan och altaner.

En stuga på Lidingö blev en bra bostad 

En liten stuga i ett kulturhistoriskt värdefullt område på Lidingö behövde göras mer funktionell utan att karaktären förvanskades. På övervåningen fanns två trånga sovrum under snedtak. Taket lyftes en meter och takformen ändrades. Med denna måttliga ändring skapades tre användbara sovrum och en rymlig     hall.

Stugan före ombyggnad

Huset efter ombyggnad